Comunicat de presa –Dezbatere publica Bucuresti LG 544/2001

Comunicat de presa –Dezbatere publica Bucuresti LG 544/2001

Societatea civilă propune o politică publică alternativă la legea 544/2001, care reglementează liberul acces la informațiile de interes public. În vederea definitivării ei, continuăm procesul de consultare publică astfel încât noua propunere să fie una completă și relevantă pentru toți actorii din societate. În consecință încurajăm în continuare cetățenii, reprezentanții societății civile, mass-media și reprezentanții autorităților publice să se implice în procesul consultative.

Ca parte a procesului de consultare publică, astăzi, a avut loc la București cea de a doua dezbatere pe marginea propunerii de politică publică alternativă la legea 544/2001.

Inițiativa de îmbunătățire a Legii 544/2001 se bazează pe mai multe motive, cele mai importante fiind cele care țin de dezvoltarea tehnologică care impune adaptarea de noi facilități de acces la informații, nevoia corelării cu bunele practici de la nivel european și internațional pentru o societate deschisă precum și de necesitatea unor corelări și clarificări terminologice.

Cât timp nu avem digitalizare în managementul documentelor într-o instituție cu buget mare cum este o primărie de sector și interconectarea interinstituțională a datelor, instituția este ”în suferință”, context în care cred că este cu atât mai necesară modificarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public prin care să se promoveze digitalizarea și implementarea parteneriatului pentru o guvernare deschisă.”  a declarat Adrian Badilă, Expert Politici Publice CENTRAS.

Astfel de evenimente vor fi organizate, în perioada următoare la Pitești – 15 octombrie și Cluj-Napoca – 21 octombrie.

Propunerea de politică publică alternativă la legea 544/2001, care reglementează liberal acces la informațiile de interes public poate fi consultată aici:  https://civicushub.ro/index.php/2019/09/25/propunere-de-politica-publica-alternativa-la-legea-544-2001/ .

Observațiile și sugestiile de îmbunătățire a propunerii pot fi transmise și direct pe site, prin comentarii sau pe email la adresa office.centras.poca@gmail.com.

Inițiativa de modificare a legii 544/2001 aparține Fundației „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) în cadrul proiectului ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, COD SIPOCA / SMIS 290 / 112027.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să o contactaţi pe Iuliana Iliescu, Manager de proiect, CENTRAS, la tel: 0751 194 718  sau la adresa: office.centras.poca@gmail.com

Format PDF:

03 Comunicat-de-presa consultare publica PP alternativa 544_Bucuresti -fin

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *