Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Fundația „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) derulează în perioada 3 septembrie 2018 – 2 ianuarie 2020 proiectul ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, Cod SIPOCA 290, Cod MySMIS 112027  axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității societății civile de a genera politici publice prin dezvoltarea de competențe și metodologii prin care aceasta să poată contribui pe termen lung în mod activ la procesul decizional.

O componentă importantă în cadrul proiectului a reprezentat-o activitatea A3. Dezvoltarea unei propuneri de politică publică alternativă la Legea 544/2001.

Popunerea de politica publica poate fi consultata la:

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *