Politici publice

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Fundația „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) derulează în perioada 3 septembrie 2018 – 2 ianuarie 2020 proiectul ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, Cod SIPOCA 290, Cod MySMIS 112027  axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem ...

Propunere de politica publica alternativa la Legea 544/2001 – revizuita

In cadrul proiectului Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă Cod SIPOCA 290 / MYSMIS 112027, au fost organizate o serie de dezbateri cu participarea actorilor cheie din comunitate. Dezbaterile au avut scopul de a aduce la aceeasi masa reprezentanti ...

Propunere de politică publică alternativă la Legea 544/2001

Propunerea de politică publică alternativă la legea 544/2001 este realizată în cadrul proiectului “Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă Cod SIPOCA 290 / MYSMIS 112027, ce are ca beneficiar Fundația “Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS), prin ...