Author - Centras

Bune practici in adoptarea politicilor publice la nivel European

“Modele de bune practici în propunerea și adoptarea de politici publice de către societatea civilă, la nivel European” este un document care își propune să identifice modele de acțiune care să contribuie în mod direct la eficientizarea modului de relaționare a autorităților publice cu cetățenii la nivel european.

Documentul cuprinde trei secțiuni:

  • Context – Proces participativ de luare  a deciziilor la nivel european, cu accent pe cadrul actualizat de îmbunătățire a procesului participativ de luare  a deciziilor și importanța utilizării noilor tehnologii în procesul de e-guvernare;
  • Mecanisme de cooperare la nivel european: c\teva exemple de platforme gestionate de la nivelul Comisiei Europene (Platforma multipartită la nivel european, Platforma UE pentru politica în domeniul sănătății și Procedura iniţiativei cetăţeneşti europene), platforme/rețele gestionate de ONG-uri (Platforma socială a ONG-urilor și Forumul European al Tineretului) și o rețea de expertiză , cu implicarea unei multitudini de tipuri d epărți interesate (Comunitatea europeană de cunoaștere și inovare – EIT Climate-KIC’s);
  • Bune practici – studii de caz la nivel local (Parteneriatul de planificare comunitară – Edinburgh, Scoția; Participare – Oulu, Finlanda și Cooperare – Vilnius, Lituania).

Importanța participării publicului a fost recunoscută prin numeroase instrumente ale Consiliului Europei, multe dintre care se referă la nivelul local. Recomandarea CM/Rec(2001)19 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind participarea cetățenilor la viața publică locală a fost primul instrument în acest domeniu. Aceasta recomandă guvernelor statelor membre să elaboreze o politică de promovare a participării publicului la viața publică locală și să abiliteze autoritățile locale să folosească diverse instrumente de participare într-un cadru juridic național.” (Sursa: European Center for Non-for profit Law, Conuncil of Europe, Participarea civilă la procese decizionale. O trecere ăn revistă a standardelor și practicilor din statele membre ale Consiliului Europei, 2016, pg 22)

Modele de bune practici în propunerea și adoptarea de politici publice de către societatea civilă, la nivel European poate fi consultat mai jos:

Read more...

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Fundația „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) derulează în perioada 3 septembrie 2018 – 2 ianuarie 2020 proiectul ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, Cod SIPOCA 290, Cod MySMIS 112027  axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității societății civile de a genera politici publice prin dezvoltarea de competențe și metodologii prin care aceasta să poată contribui pe termen lung în mod activ la procesul decizional.

O componentă importantă în cadrul proiectului a reprezentat-o activitatea A3. Dezvoltarea unei propuneri de politică publică alternativă la Legea 544/2001.

Popunerea de politica publica poate fi consultata la:

Read more...

Propunere de politica publica alternativa la Legea 544/2001 – revizuita

In cadrul proiectului Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă Cod SIPOCA 290 / MYSMIS 112027, au fost organizate o serie de dezbateri cu participarea actorilor cheie din comunitate. Dezbaterile au avut scopul de a aduce la aceeasi masa reprezentanti ai autoritatilor publice locale (in special functionari care lucreaza cu LG 544/2001), reprezentanti ai societatii civile, mass -media si cetateni pentru a contribui la documentul de politica publica.

Astfel, in urma dezbaterilor organizate in luna octombrie in Bucuresti, Campulung Moldovenesc (jud. Suceava) Pitesti si Topoloveni (jud. Arges) si Cluj Napoca, participantii au venit cu o serie de propuneri care au fost integrate intr-un prim document final.

Va invitam sa consultati documentul prezentat mai jos si sa ne transmiteti propunerile dvs finale pana pe 18 noiembrie a.c., urmand ca pana la final de noiembrie sa fie depus catre o institutie de resort.

Documentul in format deschis poate fi descarcat de aici:

Read more...

Reteta FAVORIT – initiativa cetateneasca

Pentru cei care cred ca nu se face primavara cu o floare si ca ”la noi nu se poate” sau ca ”e datoria Primariei”, va invitam sa urmariti povestea unei initiative cetatenesti care si-a castigat legitimitatea prin seriozitate si consecventa.

Grupul Initiativa Favorit inseamna ”munca in echipa”, ”totul se discuta in grup, ne ascultam…”, ”cetatenii participa la sedintele consiliului local”, ”am discutat cu vecinii: biserica, scoala, comerciantii din zona”, ”am strans semnaturi”, ”am realizat petitii si interpelari” pentru ca la final, prin ”spirit cetatenesc”, ”dialog si comunicare”, ”oameni care isi fac treaba” si ”mobilizarea comunitatii” sa se obtina un rezultat extraordinar – Construirea Centrului Cultural Favorit din ruina fostului cinematograf Favorit. Este primul centru cultural cerut de oamenii din vecinatatea Favorit, inca din 2010, sprijiniti de un grup civic si Centrul de Resurse pentru Participare Publica (CeRe).

Fiecare dintre noi poate sa contribuie la schimbarea comunitatii in care traieste. Trebuie doar #participare si #implicare

#CivicUSHUB #autoritatipublicemaiaproapedecetateni

Read more...

Comunicat de presa – Dezbatere publica LG 544/2001 județul Arges

Societatea civilă propune o politică publică alternativă la legea 544/2001, care reglementează liberul acces la informațiile de interes public. În vederea definitivării ei, continuăm procesul de consultare publică astfel încât noua propunere să fie una completă și relevantă pentru toți actorii din societate. În consecință încurajăm în continuare cetățenii, reprezentanții societății civile, mass-media și reprezentanții autorităților publice să se implice în procesul consultative.

Ca parte a procesului de consultare publică, ieri a avut loc la Pitești și Topoloveni județul Argeș cea de a treia dezbatere pe marginea propunerii de politică publică alternativă la legea 544/2001.

Inițiativa de îmbunătățire a Legii 544/2001 se bazează pe mai multe motive, cele mai importante fiind cele care țin de dezvoltarea tehnologică care impune adaptarea de noi facilități de acces la informații, nevoia corelării cu bunele practici de la nivel european și internațional pentru o societate deschisă precum și de necesitatea unor corelări și clarificări terminologice.

Dezbaterea de ieri ne-a pus în fața unei realități dure, evidențiată de unul dintre participanții la eveniment. ”Da, este interesantă propunerea, ne tot faceți comparație cu ce se întâmplă în alte țări, dar noi avem alt grad de civilizație. La noi nu se poate!” Prin schimbările pe care le propunem ne dorim să demonstrăm că SE POATE și la noi. De aceea este important ca procesul de consultare în definitivarea propunerii de politică publică alternativă la legea 544/2001 să fie unul real, complex și asumat.”  a declarat Adrian Badilă, Expert Politici Publice CENTRAS.

Următorul eveniment de dezbatere a propunerilor de modificare a legii 544/2001 va avea loc la Cluj-Napoca în data de  21 octombrie.

Propunerea de politică publică alternativă la legea 544/2001, care reglementează liberal acces la informațiile de interes public poate fi consultată aici:  https://civicushub.ro/index.php/2019/09/25/propunere-de-politica-publica-alternativa-la-legea-544-2001/ .

Observațiile și sugestiile de îmbunătățire a propunerii pot fi transmise și direct pe site, prin comentarii sau pe email la adresa office.centras.poca@gmail.com.

Inițiativa de modificare a legii 544/2001 aparține Fundației „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) în cadrul proiectului ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, COD SIPOCA / SMIS 290 / 112027.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să o contactaţi pe Iuliana Iliescu, Manager de proiect, CENTRAS, la tel: 0751 194 718  sau la adresa: office.centras.poca@gmail.com.

Read more...

Comunicat de presa –Dezbatere publica Bucuresti LG 544/2001

Societatea civilă propune o politică publică alternativă la legea 544/2001, care reglementează liberul acces la informațiile de interes public. În vederea definitivării ei, continuăm procesul de consultare publică astfel încât noua propunere să fie una completă și relevantă pentru toți actorii din societate. În consecință încurajăm în continuare cetățenii, reprezentanții societății civile, mass-media și reprezentanții autorităților publice să se implice în procesul consultative.

Ca parte a procesului de consultare publică, astăzi, a avut loc la București cea de a doua dezbatere pe marginea propunerii de politică publică alternativă la legea 544/2001.

Inițiativa de îmbunătățire a Legii 544/2001 se bazează pe mai multe motive, cele mai importante fiind cele care țin de dezvoltarea tehnologică care impune adaptarea de noi facilități de acces la informații, nevoia corelării cu bunele practici de la nivel european și internațional pentru o societate deschisă precum și de necesitatea unor corelări și clarificări terminologice.

Cât timp nu avem digitalizare în managementul documentelor într-o instituție cu buget mare cum este o primărie de sector și interconectarea interinstituțională a datelor, instituția este ”în suferință”, context în care cred că este cu atât mai necesară modificarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public prin care să se promoveze digitalizarea și implementarea parteneriatului pentru o guvernare deschisă.”  a declarat Adrian Badilă, Expert Politici Publice CENTRAS.

Astfel de evenimente vor fi organizate, în perioada următoare la Pitești – 15 octombrie și Cluj-Napoca – 21 octombrie.

Propunerea de politică publică alternativă la legea 544/2001, care reglementează liberal acces la informațiile de interes public poate fi consultată aici:  https://civicushub.ro/index.php/2019/09/25/propunere-de-politica-publica-alternativa-la-legea-544-2001/ .

Observațiile și sugestiile de îmbunătățire a propunerii pot fi transmise și direct pe site, prin comentarii sau pe email la adresa office.centras.poca@gmail.com.

Inițiativa de modificare a legii 544/2001 aparține Fundației „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) în cadrul proiectului ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, COD SIPOCA / SMIS 290 / 112027.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să o contactaţi pe Iuliana Iliescu, Manager de proiect, CENTRAS, la tel: 0751 194 718  sau la adresa: office.centras.poca@gmail.com

Format PDF:

03 Comunicat-de-presa consultare publica PP alternativa 544_Bucuresti -fin (mai mult…)

Read more...

Spot CivicUS HUB

Aplicația CivicUS Hub conține o serie de categorii, structurate după cum urmează: salubritate, construcții, infrastructură (cu mai multe subcategorii: parcări, străzi, spații verzi, canalizare, locuri de joacă), sănătate și alte probleme. Aplicația este parte integranță a platformei cu aceeași denumire, instrumentul ce va continua procesul de educare a cetățeanului de a fi implicat în comunitate prin posibilitatea de a transmite inițiative civice, de a vota propunerile autorităților publice, de a primi notificări despre activități importante derulate. CivicUS HUB este o aplicație de mobil gratuită care sesizează autoritățile publice cu rol administrativ despre problemele pe care cetățenii le semnalează în spațiul public prin trei pași simpli: – Crearea unui cont și a unei adrese de email care va fi folosită pentru comunicarea soluțiilor la problema semnalată – Geolocalizare pentru a inregistra adresa pentru care se înregistrează sesizarea. – Selectarea categoriei in care se incadreaza problema semnalata dintr-o lista predefinită. – Fotografiere/înregistrare video / document Word și PDF a problemei semnalate.

Aplicația CivicUS HUB a fost dezvoltată de către Fundația „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) în cadrul proiectului ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, COD SIPOCA / SMIS 290 / 112027.

Read more...

Comunicat de presa – Propunere de politică publică alternativă la legea 544/2001

Propunere de politică publică alternativă la legea 544/2001, care reglementează liberal acces la informațiile de interes public

Societatea civilă propune o politică publică alternativă la legea 544/2001, care reglementează liberal acces la informațiile de interes public. În vederea definitivării ei, procesul de consultare publică a fost deschis. Cetățenii, reprezentanții societății civile, mass-media și reprezentanții autorităților publice sunt încurajați să se implice în procesul consultativ astfel încât, noua propunere să fie una completă și relevantă pentru toți actorii din societate.

Ca parte a procesului de consultare publică, astăzi, a avut loc la Câmpulung Moldovenesc prima dezbatere pe marginea propunerii de politică publică alternativă la legea 544/2001, eveniment la care au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, ai asociațiilor de proprietari și ai organizațiilor neguvernamentale.

Inițiativa de îmbunătățire a Legii 544/2001 se bazează pe mai multe motive, cele mai importante fiind cele care țin de dezvoltarea tehnologică care impune adaptarea de noi facilități de acces la informații, nevoia corelării cu bunele practice de la nivel european și internațional pentru o societate deschisă precum și de necesitatea unor corelări și clarificări terminologice.

Proiectul de modificare a Legii 544/2001 este și despre accesul administrației publice la date publice deschise, în platforme integrate, interconectate. Primăria Câmpulung Moldovenesc se zbate, are factori de decizie deschiși, implicați, care cred în necesitatea presiunii cetățenilor pentru mai multă transparență și susțin sancțiuni (?!?) pentru neaplicarea prevederilor legii de către autorități. Noi nu am propus sancțiuni în proiectul de lege, dar dacă instituțiile publice o cer… să vedem cum mai evoluează lucrurile.”  a declarat Adrian Badilă, Expert Politici Publice CENTRAS.

Astfel de evenimente vor fi organizate, în perioada următoare, la București – 10 octombrie, Pitești – 15 octombrie și Cluj-Napoca – 21 octombrie.

Propunerea de politică publică alternativă la legea 544/2001, care reglementează liberal acces la informațiile de interes public poate fi consultată aici:  https://civicushub.ro/index.php/2019/09/25/propunere-de-politica-publica-alternativa-la-legea-544-2001/ .

Observațiile și sugestiile de îmbunătățire a propunerii pot fi transmise și direct pe site, prin comentarii sau pe email la adresa office.centras.poca@gmail.com.

 Inițiativa de modificare a legii 544/2001 aparține Fundației „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) în cadrul proiectului ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, COD SIPOCA / SMIS 290 / 112027.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să o contactaţi pe Iuliana Iliescu, Manager de proiect, CENTRAS, la tel: 0751 194 718  sau la adresa: office.centras.poca@gmail.com

Format PDF: 02 Comunicat-de-presa consultare publica PP alternativa 544_V3

Read more...

Propunere de politică publică alternativă la Legea 544/2001

Propunerea de politică publică alternativă la legea 544/2001 este realizată în cadrul proiectului “Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă Cod SIPOCA 290 / MYSMIS 112027, ce are ca beneficiar Fundația “Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS), prin Axa 33 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, domeniul de intervenție 97 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității societății civile de a genera: 1 propunere de politică publică alternativă la legislația ce reglementează relația administrație publică-cetățean prin dezvoltarea de competențe și metodologii prin care societatea civilă să poată contribui pe termen lung în mod activ în procesul decizional.

Principalele documente suport realizate în cad rul proiectului pentru dezvoltarea unei propuneri de politică publică alternativă la Legea nr. 144/2001 sunt:

  • Studiu de documentare despre capacitatea societății civile de a formula politici publice cu privire la relaționarea autoritate publică – cetățean;
  • Modul de relaționare a cetățenilor cu autoritățile publice – cercetare la nivel national;
  • Modele de bune practici în propunerea și adoptarea de politici publice de către societatea civilă, la nivel European.

În perioada septembrie – octombrie 2019 are loc procesul de consultare publică atât prin intermediul dezbaterilor față în față, cât și prin intermediul platfomei https://civicushub.ro/ în vederea obținerii de sugestii de îmbunătățire.

Documentul poate fi descărcat de aici: PROPUNERE DE PP _LG 544_ CENTRAS_2019

Documentul in format deshis poate fi consultat aici: PROPUNERE DE PP_LG 544_CENTRAS_format deschis

Sugestiile de îmbunătățire pot fi transmise pana pe 31 octombrie a.c. la adresa de e-mail: office.centras.poca@gmail.com.

La baza documentului de politică publică alternativă la LG 544/2001 stau trei cercetări cantitative și calitative, precum și metodologia de lucru care facilitează relaționarea dintre autoritățile publice și cetățeni. Acestea pot fi consultate mai jos:

  1. Raport studiu interviuri – Initiativa civica optimizare prin tehnologie
  2. Raport_studiu_focus grupuri_ Initiativa civica optimizare prin tehnologie
  3. Raport_sondaj Initiativa civica
  4. METODOLOGIE FACILITARE RELAT _APL-CETATEAN

Read more...