Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Fundația „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) derulează în perioada 3 septembrie 2018 – 2 ianuarie 2020 proiectul ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, Cod SIPOCA 290, Cod MySMIS 112027  axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității societății civile de a genera politici publice prin dezvoltarea de competențe și metodologii prin care aceasta să poată contribui pe termen lung în mod activ la procesul decizional.

O componentă importantă în cadrul proiectului a reprezentat-o activitatea A3. Dezvoltarea unei propuneri de politică publică alternativă la Legea 544/2001.

Popunerea de politica publica poate fi consultata la:

Read more...

Propunere de politica publica alternativa la Legea 544/2001 – revizuita

In cadrul proiectului Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă Cod SIPOCA 290 / MYSMIS 112027, au fost organizate o serie de dezbateri cu participarea actorilor cheie din comunitate. Dezbaterile au avut scopul de a aduce la aceeasi masa reprezentanti ai autoritatilor publice locale (in special functionari care lucreaza cu LG 544/2001), reprezentanti ai societatii civile, mass -media si cetateni pentru a contribui la documentul de politica publica.

Astfel, in urma dezbaterilor organizate in luna octombrie in Bucuresti, Campulung Moldovenesc (jud. Suceava) Pitesti si Topoloveni (jud. Arges) si Cluj Napoca, participantii au venit cu o serie de propuneri care au fost integrate intr-un prim document final.

Va invitam sa consultati documentul prezentat mai jos si sa ne transmiteti propunerile dvs finale pana pe 18 noiembrie a.c., urmand ca pana la final de noiembrie sa fie depus catre o institutie de resort.

Documentul in format deschis poate fi descarcat de aici:

Read more...

Propunere de politică publică alternativă la Legea 544/2001

Propunerea de politică publică alternativă la legea 544/2001 este realizată în cadrul proiectului “Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă Cod SIPOCA 290 / MYSMIS 112027, ce are ca beneficiar Fundația “Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS), prin Axa 33 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, domeniul de intervenție 97 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității societății civile de a genera: 1 propunere de politică publică alternativă la legislația ce reglementează relația administrație publică-cetățean prin dezvoltarea de competențe și metodologii prin care societatea civilă să poată contribui pe termen lung în mod activ în procesul decizional.

Principalele documente suport realizate în cad rul proiectului pentru dezvoltarea unei propuneri de politică publică alternativă la Legea nr. 144/2001 sunt:

  • Studiu de documentare despre capacitatea societății civile de a formula politici publice cu privire la relaționarea autoritate publică – cetățean;
  • Modul de relaționare a cetățenilor cu autoritățile publice – cercetare la nivel national;
  • Modele de bune practici în propunerea și adoptarea de politici publice de către societatea civilă, la nivel European.

În perioada septembrie – octombrie 2019 are loc procesul de consultare publică atât prin intermediul dezbaterilor față în față, cât și prin intermediul platfomei https://civicushub.ro/ în vederea obținerii de sugestii de îmbunătățire.

Documentul poate fi descărcat de aici: PROPUNERE DE PP _LG 544_ CENTRAS_2019

Documentul in format deshis poate fi consultat aici: PROPUNERE DE PP_LG 544_CENTRAS_format deschis

Sugestiile de îmbunătățire pot fi transmise pana pe 31 octombrie a.c. la adresa de e-mail: office.centras.poca@gmail.com.

La baza documentului de politică publică alternativă la LG 544/2001 stau trei cercetări cantitative și calitative, precum și metodologia de lucru care facilitează relaționarea dintre autoritățile publice și cetățeni. Acestea pot fi consultate mai jos:

  1. Raport studiu interviuri – Initiativa civica optimizare prin tehnologie
  2. Raport_studiu_focus grupuri_ Initiativa civica optimizare prin tehnologie
  3. Raport_sondaj Initiativa civica
  4. METODOLOGIE FACILITARE RELAT _APL-CETATEAN

Read more...