Despre proiect

Autorități publice mai aproape de cetățeni

”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice”

Fundația „Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS) derulează în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2020 proiectul Autorități publice mai aproape de cetățeni – ”Initiativă civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrative, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității societății civile de a genera politici publice prin dezvoltarea de competențe și metodologii prin care aceasta să poată contribui pe termen lung în mod activ la procesul decizional.

Proiectul, prin activitățile sale, își propune să elaboreze o propunere de politică publică alternativă la Legea 544/2001, care reglementează liberul acces la informațiile de interes public.

Obiective specifice ale proiectului:

          Dezvoltarea unei rețele tematice naționale și europene formată din minim 50 de ONG-uri care vor acționa ca instrument de monitorizare și evaluare a politicilor publice prin utilizarea de tehnologie modernă, care să faciliteze procesele de consultare și dezbaterea publică.

          Eficientizarea și transparentizarea modului de relaționare a autorităților cu cetățenii prin dezvoltatea unei metodologii inovatoare care să conducă la debirocratizare, eficiență în cheltuirea banilor publici și profesionalizarea administrației publice.

          Derularea unei campanii de informare publică la nivel national în vederea educării publicului și creșterii gradului de implicare civică în viața publica și de participare la procesele de consultare reală în cadrul procesului decisional.

Valoare totală a proiectului este de 930,605.90 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă de 911,993.79 lei (98%) și cofinanțarea beneficiarului 18,612.11 lei (2%). Valoarea eligibilă nerambursabilă este asigurată în proporție de aprox. 82.3% (765.927,6 lei) din Fondul Social European și aprox. 15.7% din bugetul national (146.066,19 lei).