Tag - politica publica

Bune practici in adoptarea politicilor publice la nivel European

“Modele de bune practici în propunerea și adoptarea de politici publice de către societatea civilă, la nivel European” este un document care își propune să identifice modele de acțiune care să contribuie în mod direct la eficientizarea modului de relaționare a autorităților publice cu cetățenii la nivel european.

Documentul cuprinde trei secțiuni:

  • Context – Proces participativ de luare  a deciziilor la nivel european, cu accent pe cadrul actualizat de îmbunătățire a procesului participativ de luare  a deciziilor și importanța utilizării noilor tehnologii în procesul de e-guvernare;
  • Mecanisme de cooperare la nivel european: c\teva exemple de platforme gestionate de la nivelul Comisiei Europene (Platforma multipartită la nivel european, Platforma UE pentru politica în domeniul sănătății și Procedura iniţiativei cetăţeneşti europene), platforme/rețele gestionate de ONG-uri (Platforma socială a ONG-urilor și Forumul European al Tineretului) și o rețea de expertiză , cu implicarea unei multitudini de tipuri d epărți interesate (Comunitatea europeană de cunoaștere și inovare – EIT Climate-KIC’s);
  • Bune practici – studii de caz la nivel local (Parteneriatul de planificare comunitară – Edinburgh, Scoția; Participare – Oulu, Finlanda și Cooperare – Vilnius, Lituania).

Importanța participării publicului a fost recunoscută prin numeroase instrumente ale Consiliului Europei, multe dintre care se referă la nivelul local. Recomandarea CM/Rec(2001)19 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind participarea cetățenilor la viața publică locală a fost primul instrument în acest domeniu. Aceasta recomandă guvernelor statelor membre să elaboreze o politică de promovare a participării publicului la viața publică locală și să abiliteze autoritățile locale să folosească diverse instrumente de participare într-un cadru juridic național.” (Sursa: European Center for Non-for profit Law, Conuncil of Europe, Participarea civilă la procese decizionale. O trecere ăn revistă a standardelor și practicilor din statele membre ale Consiliului Europei, 2016, pg 22)

Modele de bune practici în propunerea și adoptarea de politici publice de către societatea civilă, la nivel European poate fi consultat mai jos:

Read more...

Propunere de politică publică alternativă la Legea 544/2001

Propunerea de politică publică alternativă la legea 544/2001 este realizată în cadrul proiectului “Inițiativa civică pentru optimizarea prin tehnologie a relației dintre cetățean și autoritățile publice” co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă Cod SIPOCA 290 / MYSMIS 112027, ce are ca beneficiar Fundația “Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale” (CENTRAS), prin Axa 33 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, domeniul de intervenție 97 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității societății civile de a genera: 1 propunere de politică publică alternativă la legislația ce reglementează relația administrație publică-cetățean prin dezvoltarea de competențe și metodologii prin care societatea civilă să poată contribui pe termen lung în mod activ în procesul decizional.

Principalele documente suport realizate în cad rul proiectului pentru dezvoltarea unei propuneri de politică publică alternativă la Legea nr. 144/2001 sunt:

  • Studiu de documentare despre capacitatea societății civile de a formula politici publice cu privire la relaționarea autoritate publică – cetățean;
  • Modul de relaționare a cetățenilor cu autoritățile publice – cercetare la nivel national;
  • Modele de bune practici în propunerea și adoptarea de politici publice de către societatea civilă, la nivel European.

În perioada septembrie – octombrie 2019 are loc procesul de consultare publică atât prin intermediul dezbaterilor față în față, cât și prin intermediul platfomei https://civicushub.ro/ în vederea obținerii de sugestii de îmbunătățire.

Documentul poate fi descărcat de aici: PROPUNERE DE PP _LG 544_ CENTRAS_2019

Documentul in format deshis poate fi consultat aici: PROPUNERE DE PP_LG 544_CENTRAS_format deschis

Sugestiile de îmbunătățire pot fi transmise pana pe 31 octombrie a.c. la adresa de e-mail: office.centras.poca@gmail.com.

La baza documentului de politică publică alternativă la LG 544/2001 stau trei cercetări cantitative și calitative, precum și metodologia de lucru care facilitează relaționarea dintre autoritățile publice și cetățeni. Acestea pot fi consultate mai jos:

  1. Raport studiu interviuri – Initiativa civica optimizare prin tehnologie
  2. Raport_studiu_focus grupuri_ Initiativa civica optimizare prin tehnologie
  3. Raport_sondaj Initiativa civica
  4. METODOLOGIE FACILITARE RELAT _APL-CETATEAN

Read more...